36:71 Мухаммад Содик

Ахир Биз улар учун Ўз қўлларимиз-ла қилган нарсалардан чорваларни яратиб қўйганимизни кўрмайдиларми?! Бас, улар ўшаларга молик-эгадирлар-ку!

Обсуждение закрыто.